Esra Yazıcı atölye içeriği

Psikiyatride Yatan Hastalarda Grup Sinematerapi Uygulamaları

 

Yataklı psikiyatri servisleri şizofreni, bipolar duygudurum bozukluğu, şiddetli depresyon, bağımlılıklar ve diğer ciddi ve akut psikiyatrik hastalıkları olan hastalar için bakım sağlar. Bu hastalarda sık görülen pozitif psikotik semptomlar grubu olan taşkınlık, saldırganlık, düşmanlık, halüsinasyonlar ve sanrılar genellikle ilaçla kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. Bununla birlikte, tedaviyi reddetme, uyum ve işbirliğinde bozulma, sosyal yanıt veya başkalarına ilgide azalma, ciddi iletişimsel bozukluklar, normal ilişkilerin veya arkadaşlıkların geliştirilmesindeki başarısızlık ve hastalığın neden olduğu diğer bilişsel engeller gibi bazı belirtiler ilaç tedavisine  ek olarak psikoterapiye gereksinim oluşturur.

Yataklı kliniklerde; grup psikoterapisi ilaçları tamamlayıcı ve destekleyici bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, gruptaki yatan hastaların farklı şiddet derecelerinde farklı tanı ve semptomları vardır ve bu nedenle çeşitli ihtiyaçlara sahiptirler. Psikoz formları olan hastalar dürtüselliklerini kontrol etmeli, içgörü kazanmalı ve aşırı heyecan ve saldırganlık eğilimlerinin yanı sıra diğer semptomları da aşmalıdır. Depresyon ve anksiyete bozuklukları destekleyici bir terapötik yaklaşıma ve bilişsel yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyarlar. Bu farklı ihtiyaçlar, grup terapisi sırasında bütünleştirici ve gelişmiş yaklaşımlar gerektirir (Yalom ve Leszcz, 2005). Bu nedenle, çok yönlü bir yaklaşım, grup terapisini destekleyebilir ve bu insanlara ilaçların etkili olmadığı alanlarda da yardımcı olma fırsatını sağlayabilir.

Filmler, hayal gücü, hikaye, müzik, ses efektleri, rol oynama, hayatın görsel ve işitsel ifadeleri, farklı bakış açıları, vb. gibi çeşitli terapötik araçların kullanımını kolaylaştırır

 ‘Psikiyatri Hastalarının Grup Terapisi için Film Kullanımı’ – sinematerapi ‘, yatan hasta kliniklerinde grup terapisi için çok yönlü yeni bir yaklaşım sunmaktadır.  Filmlerin kullanımı, grup terapisi seansları sırasında hastaların bilinçdışına ulaşmak için eğlenceli ve değerli bir yol açar. Hastalar ile terapötik işbirliği ve inançlarını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını iletmek için güvenli bir bağlam kurmasını sağlar.

Bu sunum, psikiyatri hastalarında grup terapide sinema kullanımına ait deneyimleri paylaşmayı ve katılımcıların uygulaması için pratik araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

 

 

Bir yanıt yazın

Araç çubuğuna atla