Haluk Alan atölye içeriği

Travma ve Fobilerin tedavisinde hızlı ve bütünsel bir teknik: HYT

Beyinde doğuştan var olan bir bilgi işleme sisteminin varlığı göz önüne alındığında Olumsuz yaşam deneyimleri ya da travmaların beynin fiziksel bilgi işleme sisteminin biyokimyasal dengesini bozmuş olabileceğini söylemek mümkündür. Bu dengesizlik bilgi işleme sürecinin bir çözüme ulaşmasını engelleyebilir. Travmatik süreçler; olağan uyum mekanizmalarının bozulmasına yol açar. Otörler; bu sürecin bilgi işlemeyi durduğu, bilgiyi anksiyete oluşturan orijinal haliyle dondurduğunu (DÜĞÜM) öne sürmektedir(Shapiro, 2016).

SPECT incelemeleriyle; Van Der Kolk 1998’de ve Vestibüler test çalışmalarıyla da Ramacahandran 1995’de;  “Göz hareketlerinin transferi kolaylaştırdığı” noktasında mutabıktırlar. Göz hareketleri, kognitif süreçler ve kortikal fonksiyonla bağlantılıdır (Antrobuz, 1973; Ringo, Sobotka, Diltz & Bruce, 1994). Anıya odaklı dikkatle birlikte çift yönlü uyarım, Limbik ve kortikal sistemlerin harekete geçmesine yol açabilir (Shapiro, 2016). Adaptif olmayan bilgi ya da bellek ağları bu yöntemle işlemlenerek egoya uyumlu hale getirilebilirler.

Düşük özsaygı ve öz-yeterlilik unsurlarıyla birlikte psikolojik işlev bozukluğu sinir sisteminde depolanmış bilgiden kaynaklanır. ÇYU ile bu bilgiye ulaşılır. Bilgi işlenir ve çözümlenir. Bilgi dönüşüme uğradıkça resim ve görüntü değişir. Canlılığı kaybolur, hatta resim silinir. Süreç, Egoya uyumlu hale gelir. Duyarsızlaşma sağlandığında kendilik inancında(Ank. Boz. “Yaralı Kendilik Modeli”) düzelme başlar. Pozitif inanca olan inanç artar.

Terapi süreci sadece duyarsızlaştırmadan ibaret değildir; otohipnozla geleceğe yönelik çalışmalar yapılmakta, “Bilinçli Farkındalık” anlayışından hareketle kişinin şimdiye odaklanması ve yaşama uyumu sağlanmaktadır. İşlemlemeden sonra birey, anısını ya da geleceğe yönelik öngörüsünü olumsuz duygulanımdan arındırarak salt bir anı gibi ya da gelecekte yapacağı bir iş ya da yaşayacağı olağan bir durum gibi algılayabilmektedir.

HYT; geçmişten ders almayı, mevcut uyaranlara karşı duyarsızlaşmayı ve geleceğe güvenle bakabilmeyi sağlar.

HYT, dört evrede gerçekleştirilir;

 • Evre -Danışan geçmişi
  • Yaşam hikayesi, sorunların belirlenmesi, anılar, davranışlar, duygular, NSH, fiziksel belirtiler, tetikleyiciler, kendilik algıları, gelecekte olması istenen durumlar…
 • Evre -Değerlendirme
  • Anılar içinde ilk anının, en kötü anının ve tetikleyicilerin tespiti, hedef anının belirlenmesi, formülasyon, Rapportun sağlanması, sorunlarıyla  ilgili kendine yönelik negatif inancı N.C., ne olmasını ister, P.C. ve buna olan inancı VoC, SUD’ların alınması, bedendeki karşılığı.…
 • Evre -Hazırlık
  • İ.T. hakkında bilgilendirme, Çift yönlü uyarım uygulamasının örneklenmesi, onam alınması, gerekirse kendilik değerliliği (Güvenli yer)çalışması…
 • Evre – Çift Yönlü Uyarımla Yeniden İşleme (Reprocessing with Bidirectional Stimulation) Hipnoterapisi HYT
  • ÇYU ile Kendilik Değerliliği (Güvenli Yer)
  • Çift Yönlü Uyarımla Yeniden İşleme, (ReBiS)
  • Beden Taraması, Kendilik Değerliliği ile Pozitif Cognition’un yerleştirilmesi ve/veya  Pozitif hedef çalışması,
  • Otohipnoz ve Sonlandırma
  • (Gerekirse) Regresyon ve Reintegrasyon…

Kaynakça

 

 • Shapiro, F. (2016). EMDR. Okuyanus. İstanbul.
 • Kavakçı, Ö. (2012). Ruhsal Travma Tedavisi için EMDR. Hyb. Ankara.
 • Konuk, E. DBE. EMDR Ders Notları.

 

 

Bir yanıt yazın

Araç çubuğuna atla