Reyhan Nuray Duman atölye içeriği

Geştalt Terapide Rüyalar İle Çalışmak Atölye Çalışması

İçerik

 1. Rüyaların Anlamı
 2. Rüya Çalışmalarının Amaçları
 3. Geştalt yaklaşımına göre çalışmaların amaçları
  • Kişiliğin reddedilen, sahip çıkılmayan kısımlarının fark edilmesi ve kişilik içinde bütünleştirilmesi
  • İhtiyaçların fark edilmesi ve varoluş mesajlarının belirlenmesi
  • Kişilerarası ilişkilerdeki temas biçimlerinin fark edilmesi ve değiştirilmesi
 4. Geştalt Terapide rüyalarla çalışma yöntemleri

4.1. Rüyanın Resminin Çizilmesi

4.2. Rüyanın Tamamlanması

4.3. Rüyanın Bedenle İfade Edilmesi

4.4. Rüyanın verdiği Mesajın Belirlenmesi

 1. Uygulamalar

 

ÖZET

Genel olarak insan ömrünün üçte biri uykuda geçer.Uyku organizmanın işlevlerinde edilgen bir yavaşlama ya da sessizliğe geçiş değil,tam tersine aktif  bir süreçtir.Uyku fizyolojisi alanında yapılan çalışmalar,uykunun non-REM ve REM olmak üzere iki fizyolojik durumu içerdiğini ortaya çıkarmıştır(Özer 2003).Uyku sırasında bu iki fizyolojik durum,yani non-REM ve REM evreleri döngüsel olarak birbirini izler.Rüyaların görüldüğü evre REM dönemidir.Uykuya daldıktan hemen sonra non-REM evresi başlar ve yaklaşık 90-100 dakika sonra ilk REM evresine geçilir,yani rüya görülmeye başlanır.Uykunun ilk saatlerinde REM evresi  5-10 dakika iken,son saatlerinde 20-40 dakikaya kadar çıkabilir ve dolayısıyla rüyaların çoğu uykunun son üçte birindeki sürede görülür.REM uykusu tüm uyku zamanının yaklaşık %15-20’sini kapsar. Genellikle 7-8 saatlik uykuda 4-5 tane rüya görülse de pek çok kişi sadece uyanmaya yakın,yani sabaha karşı gördüğü rüyaları hatırlar.

Geştalt terapiye göre rüya bitmemiş meselelerin yaratıcı bir ifade tarzıdır. Tatmin edilememiş ihtiyaçlar rüyada kendini farklı şekillerde ifade eder. Eğer tatmin edilmemiş kronik bir ihtiyaç varsa bu kişinin yaşam alanında yadsınan kısımdır. Rüyada sadece varoluşla ilgili zorluklar, zeminin ifade bulmamış tarafları değil, zeminin yeni ifade bulmuş tarafları ve ifade edilmekte olan tarafları da bulunabilir. Rüya kişinin varoluş alanında yaşadığı ve yadsıdığı her türlü şeyi kapsayabilir.

Rüyalarda en belirgin kullanılan ilişki tarzı yansıtmadır. Aslında rüyanın kendisi bir yansıtmadır. Kişi kendi zeminini rüyaya yansıtmaktadır. Rüyanın her türlü detayı önemlidir. Rüya çalışmaları bir değerlendirme aracı olarak, kişinin zeminini tanımak, yansıtmalarına ilişkin bilgi sahibi olmak için etkin bir tekniktir.

Herkes rüya görür ancak herkes uyandığında gördüğü rüyayı hatırlamaz. Rüyayı hatırlamamak rüyanın içeriğindeki ihtiyaçlarla karşılaşmaya henüz hazır olmamak şeklinde değerlendirilebilir.

“Geştalt Terapide Rüyalar İle Çalışmak Atölye Çalışması’nın” amacı rüyaların Geştalt Terapideki önemini, anlamını ve çalışma yöntemlerini kısaca ele aldıktan sonra uygulamalar ile rüya çalışmalarını yapmaktır. Atölye çalışması katılımcıların gerçek rüyaları üzerinde yapılan uygulamaları içerecektir. Katılımcıların paylaşımcı ve aktif katılımcı olması esastır.

 

 

Bir yanıt yazın

Araç çubuğuna atla