Gökhan Saglık

halilgokhansaglik

1980 yılında Bergama’da doğdum. İlkokulu Zeytindağ’da, orta ve lise eğitimimi de Bergama’da tamamladım. 1998 yılında başladığım yüksek öğrenim hayatımı 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olarak tamamladım. Mezun olduktan sonra Çanakkale’de başlayan iş hayatıma 2005 yılında ara vererek askerliğimi Ege Deniz Bölge Komutanlığında tamamladım. Askerlik dönüşü çalışma hayatıma farklı il ve kurumlarda devam ettim. Şu anda İzmir 19 Mayıs İlkokulunda aktif olarak çalışmaktayım.

Katıldığım Eğitimler:

 • 7. ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ “TOPLUMSAL BİLİNÇLENMEDE PSİKOLOJİNİN ROLÜ” BİLDİRİ SUNUMU 2001
 • PSİKO-SOSYLA OKUL PROJESİ EĞİTİMİ 2003
 • TKT 7-11 FORMATÖR YETİŞTİRME EĞİTİMİ KURSU 2004
 • AİLE TOPLUM VE EĞİTİM KURUMLARINDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME SEMİNERİ 2007
 • ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ 2008
 • İLETİŞİM BECERİLERİ FORMATÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİMİ 2009
 • AB PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ 2010
 • 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 2010
 • İLKÖĞRETİMDE ÇOCUKLAR İLE PSİKOLOJİK DANIŞMA TEKNİK VE BECERİLERİ 2011
 • 15. İZMİR PSİKANALİZ VE PSİKOTERAPİ GÜNLERİ AİLE KONULU EĞİTİM 2013
 • COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF ANXIETY DISORDERS 2013
 • TYT 6-8 UYGULAYICI YETİŞTİRME KURSU 2013
 • PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ TEORİK EĞİTİM 360 SAAT 2013
 • VAMIK VOLKAN GÜNLERİ -III 2014
 • ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ DANIŞMA 2014
 • KAYIP VE YAS KONULU EĞİTİM 2014
 • AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ 464 SAAT 2014
 • PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ FORMÜLASYON EĞİTİMİ 288 SAAT 2014
 • PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ VAKA SUNUMU 2015
 • FAMİLY THERAPY INTERVENTİONS: TECHNİQUES AND APPLİCATİONS 2015

Name:

Gökhan Saglık

Kurul:

Kongre Düzenleme Kurulu
Araç çubuğuna atla